Chemická podstata trávenia tukov. Enzýmy štiepiace tuk. Zloženie žlče.

Chemické spracovanie potravín sa uskutočňuje pomocou enzýmov tráviacich štiav, ktoré produkujú žľazy tráviaceho traktu: slina, žalúdok, črevá, pankreas. Existujú tri skupiny tráviacich enzýmov: proteolytické - rozkladné proteíny na aminokyseliny, glukozidové (amylolytické) - hydrolyzované uhľovodíky na glukózu a lipolytické - rozkladné tuky na glycerol a mastné kyseliny.

K hydrolýze tuku dochádza hlavne trávením brucha, ktoré zahŕňa lipázy a fosfolipázy. Lipáza hydrolyzuje tuk na mastné kyseliny a monoglycerid (zvyčajne na 2-monoglycerid).

Tuky nie sú strávené v ústnej dutine => nie sú žiadne podmienky. V žalúdku u dospelých má žalúdočná lipáza veľmi nízku aktivitu => neexistujú podmienky na emulgáciu tuku, pretože je neaktívny v kyslom prostredí. U mladých zvierat v období mlieka => dochádza k tráveniu, pretože mliečny tuk je v emulgovanom stave a pH žalúdočnej šťavy = 5 => trávenie tukov sa vyskytuje v horných častiach tenkého čreva. Lipáza nemôže ovplyvniť tuky, pokiaľ nie sú emulgované. Emulgácia tukov sa vyskytuje v dvanástniku 12. Hlavný emulgačný účinok na tuky sa prejavuje soľami žlčových kyselín, ktoré vstupujú do dvanástnika z žlčníka. Žlčové kyseliny nielen emulgujú tuky, ale tiež aktivujú lipázu dvanástnika 12 a čriev.

Čiastočne sa tuky vo forme tenkej emulzie môžu absorbovať v tenkom čreve v nezmenenom stave, ale veľká časť tuku sa absorbuje až potom, ako ho pankreatická lipáza štiepi na mastné kyseliny a glycerín. Na absorpciu sa musia kombinovať so žlčovými kyselinami, fosfolipidmi a cholesterolom, čím vytvárajú tzv. Micely - tukové guľôčky.

V hrubom čreve nie sú žiadne enzýmy, ktoré by vykazovali hydrolytický účinok na lipidy. Lipidové látky, ktoré nepodliehajú zmenám v tenkom čreve, podliehajú hnilobnému rozkladu pod vplyvom enzýmov mikroflóry. Hlien hrubého čreva obsahuje určité množstvo fosfatidov. Niektoré z nich sú resorbované. Neabsorbovateľný cholesterol sa obnovuje na stolicu koprostrirín.

Enzýmy štiepiace lipidy nazývané lipázy.

a) lingválna lipáza (vylučovaná slinnými žľazami, v koreni jazyka);

b) žalúdočná lipáza (vylučovaná v žalúdku a má schopnosť pôsobiť v kyslom prostredí žalúdka);

c) pankreatická lipáza (vstupuje do lúmenu čreva ako súčasť tajomstva pankreasu, rozkladá triglyceridy v potravinách, ktoré tvoria asi 90% tukov v potrave).

V závislosti od typu lipidov sú do ich hydrolýzy zapojené rôzne lipázy. Triglyceridy rozkladajú lipázy a triglyceridové lipázy, cholesterol a ďalšie steroly - cholesteroláza, fosfolipidy - fosfolipáza.

Zloženie žlče. Žluč je produkovaná pečeňovými bunkami. Existujú dva typy žlče: pečeňová a cystická. Hepatálna žlčová tekutina je priehľadná, svetlo žltej farby; cystickejšia hustá, tmavá farba. Žluč pozostáva z 98% vody a 2% pevných látok, ktoré zahŕňajú organické látky: žlčové soli - cholické, lithocholické a deoxycholické, žlčové pigmenty - bilirubín a biliverdin, cholesterol, mastné kyseliny, lecitín, mucín, močovina, kyselina močová, vitamíny A, B, C; malé množstvo enzýmov: amyláza, fosfatáza, proteáza, kataláza, oxidáza, ako aj aminokyseliny a glukokortikoidy; anorganické látky: Na +, K +, Ca2 +, Fe ++, C1-, HCO3-, S04-, P04-. V žlčníku je koncentrácia všetkých týchto látok 5-6 krát vyššia ako v žlči v pečeni

Zloženie a úloha žlče pri trávení

Žlčník u väčšiny cicavcov je doplnkom pečene - najväčšou tráviacou žľazou. Zhromažďuje žlč syntetizovanú v pečeni, ktorá v kombinácii s pankreatickými enzýmami štiepi tuky v čreve na frakcie, ktoré môžu byť absorbované telom, a aktivuje črevnú motilitu. Preto v mäsožravcoch, ktorých jedlo je bohaté na tuky, je veľkosť pečene a žlčníka oveľa väčšia ako veľkosť býložravcov..

Obsah žalúdka vstupujúceho do duodena je vystavený pankreasu a črevným šťavám a žlči..

Pankreatická šťava je číra, bezfarebná kvapalina alkalickej reakcie (pH 7,2 - 8,0). Obsahuje enzýmy podieľajúce sa na trávení proteínov, uhľohydrátov a lipidov. Medzi proteolytické enzýmy patrí trypsín, chymotrypsín, karboxypolypeptidáza, dipeptidáza a elastáza. Tieto enzýmy štiepia proteíny na aminokyseliny. Skupina amylolytických enzýmov predstavuje:

1) amyláza, štiepiaca škrob a glykogén na maltózu;

2) glukozidáza, ktorá štiepi maltózu na dve molekuly glukózy;

3) galaktozidáza, ktorá štiepi mliečny cukor na glukózu a galaktózu;

4) fruktofuronidáza, ktorá štiepi sacharózu na glukózu a fruktózu.

Pankreatická lipáza štiepi tuk na glycerín a mastné kyseliny a nukleáza štiepi nukleové kyseliny na mononukleotidy a kyselinu fosforečnú..

Sekrečná aktivita pankreasu je regulovaná nervovým systémom a humorálne.

Žluč je produkovaná pečeňovými bunkami. U hospodárskych zvierat sa vytvára a vstupuje do lúmenu dvanástnika nepretržite po dobu 6-8 hodín po požití. 7,0 až 9,5 litra žlče sa vylučuje denne u hovädzieho dobytka, 6,0 až 8,0 u koní, 2,4 až 3,8 litra u ošípaných, 300 až 400 ml u oviec.

Existujú dva typy žlče: pečeňová a cystická. Hepatálna žlčová tekutina je priehľadná, svetlo žltej farby; cystickejšia hustá, tmavá farba.

Žluč obsahuje žlčové pigmenty - bilirubín a biliverdin a žlčové kyseliny - cholové, lithocholické a deoxycholické.

Úloha žlče v procesoch trávenia a absorpcie je významná a rôznorodá. Zásady žlčových emulgátorov tukov, ktoré prispievajú k tráveniu tukov. Žluč samotný zvyšuje účinok lipáz pankreasu a črevných štiav. Neutralizuje kyslý obsah žalúdka vstupujúceho do dvanástnika, a tým zastavuje pôsobenie pepsínu, ktorý má deštruktívny účinok na trypsín. Preto žlč nepriamo ovplyvňuje enzymatické štiepenie proteínov; podporuje rozpúšťanie mastných kyselín, čo uľahčuje ich vstrebávanie; stimuluje črevnú motilitu. Okrem toho má baktericídny účinok a potláča hnilobné procesy v čreve..

Pri trávení, ktoré prebieha v tenkom čreve, sa vytvára črevná šťava, ktorú produkujú liberkune a brunnerové žľazy črevnej sliznice. Je to bezfarebná kvapalina, v ktorej sa vážia hrudky pozostávajúce z hlienu, cholesterolu, epitelu a baktérií..

Črevná šťava obsahuje enzýmy, ktoré dokončujú trávenie výživných látok z potravín. Proteolytické enzýmy (aminopolypeptidáza a dipeptidázy) štiepia polypeptidy a dipeptidy na aminokyseliny. Maltáza, glukozidáza, fruktofuronidáza, galaktozidáza, ktoré prevádzajú disacharidy na monosacharidy, pôsobia na uhľohydráty.

V črevnej šťave sú dva lipolytické enzýmy: lipáza a fosfolipáza. Okrem toho obsahuje enteropeptidázu (enterokinázu), ktorá aktivuje trypsinogén, ako aj alkalickú fosfatázu, ktorá zabezpečuje fosforyláciu uhľohydrátov, aminokyselín a ich absorpciu.

Tráviaci proces v tenkom čreve pozostáva z troch po sebe nasledujúcich etáp:

1) trávenie brucha,

2) membránové (parietálne) trávenie a

Abdominálna digescia sa vyskytuje v črevnej dutine a parietálna - na membránach črevných buniek, prostredníctvom ktorých absorpcia aminokyselín, glukózy, glycerolu a mastných kyselín.

Výsledkom trávenia živín v krmive a ich zmiešania s tráviacimi šťavami je obsah tenkého čreva vo forme homogénnej tekutej hmoty, ktorá sa nazýva chyme. Celkové množstvo chymu je veľmi veľké: u hovädzieho dobytka - 150 l, u koní - 190, ošípaných - 50, u oviec - 15 - 20 l. Podiel tráviacich štiav v chyme je 3/4 jeho objemu.

Dôležitosť žlče pri trávení.

V lúmene dvanástnika sa vylučuje aj žlč - tajomstvo pečene. Cez kanálik sa žlč pohybuje do duodena. Počas rozkladu sa tento kanálik uzavrie a žlč sa zhromažďuje v žlčníku. Žlč vstupuje do čriev z pečene a žlčníka iba počas trávenia. Kôň, ťava a jeleň nemajú močový mechúr, jeho funkcie sú do určitej miery vykonávané dobre vyvinutými žlčovými kanálikmi pečene..
Žlč zvyšuje pôsobenie lipázy pankreasu a črevných štiav; alkálie, ktoré sú súčasťou žlče, emulgujú tuky, čím zvyšujú ich celkový povrch a uľahčujú trávenie a zmydelňovanie mastných kyselín získaných trávením tukov podporuje ich vstrebávanie. Žlč zvyšuje aktivitu enzýmov pôsobiacich na uhľohydráty. Neutralizuje kyslý obsah žalúdka a tým zastavuje aktivitu pepsínu, ktorý má deštruktívny účinok na enzýmy pankreatickej šťavy, ktoré štiepia proteíny. Celkové množstvo žlče vylučovanej za deň u koňa a prežúvavcov je až 6 litrov, u oviec 300 - 400 ml, u psa 250 - 300 ml. Prvé časti žlče sú hrubšie a tmavšie, jedná sa o žlč žlčníka, potom ľahšie a tekutšie - pečeňové žlče - vstupujú do čreva..

5. Zoznam použitej literatúry:

1. Vrakin V.F. / Morfológia hospodárskych zvierat. Vrakin, M.V. Sidorova. - 2. vydanie, revidované. a pridať. - M.: Agropromizdat, 2000 ---- 528 s..

2. Rasputina OV Časopis „Veterinárna medicína“ O.V. Rasputin 8. vydanie - 2003.

3. A.P. Studentsov / Veterinárna pôrodníctvo, gynekológia a reprodukčná biotechnológia A.P. Studentsov, V.S. Shipilov ed. Spike 1999.

2. Turitsyna EG Všeobecná morfológia. Morfologický laboratórny workshop / E.G. Turitsyna, N.V. Donkova. - Krasnojarsk.: Krasnojarsk. štát Poľnohospodárska univerzita, 2001 - 32 s..

3. Khrustaleva I.V. / Anatómia domácich zvierat / I.V. Khrustaleva, N.V. Michajlov, Y.I. Schneiberg a kol. - M.: Kolos, 2000 - 704 s..

Ľudské trávenie

Ľudský tráviaci systém:

 • ústna dutina
 • hltan
 • pažerák
 • žalúdok
 • tenké črevo (začína dvanástnikom)
 • hrubé črevo (začína slepým koncom, končí konečníkom)

Trávenie živín nastáva pomocou enzýmov:

 • amyláza (v slinách, pankrease a črevnej šťave) trávi škrob na glukózu
 • lipáza (v žalúdočnej, pankreatickej a črevnej šťave) trávi tuky na glycerol a mastné kyseliny
 • pepsín - (v žalúdočnej šťave) štiepi proteíny na aminokyseliny v kyslom prostredí
 • trypsín - (v pankreatickej a črevnej šťave) štiepi proteíny na aminokyseliny v alkalickom prostredí

 • vylučuje žlč, ktorá neobsahuje enzýmy, ale emulguje tuky (rozdeľuje ich na malé kvapôčky), stimuluje tiež činnosť enzýmov, črevnú motilitu a potláča hniloby baktérií
 • vykonáva bariérovú funkciu (čistí krv škodlivých látok získaných počas trávenia).

Sliny obsahujúce amylázu sa vylučujú do ústnej dutiny.

V žalúdku - žalúdočná šťava obsahujúca pepsín a lipázu.

Črevo sa vylučuje črevnou šťavou, pankreatickou šťavou (obe obsahujú amylázu, lipázu, trypsín), ako aj žlč. V tenkom čreve je trávenie ukončené (dochádza k konečnému tráveniu látok v dôsledku parietálneho trávenia) a produkty trávenia sa absorbujú. Na zvýšenie absorpčnej plochy je tenké črevo zvnútra zakryté kliny. Aminokyseliny a glukóza sa vstrebávajú do krvi, glycerín a mastné kyseliny do lymfy.

V hrubom čreve sa absorbuje voda a tiež žijú baktérie (napríklad E. coli). Baktérie sa živia rastlinnou vlákninou (celulózou), dodávajú vitamíny E a K ľuďom a tiež bránia množeniu ďalších, nebezpečnejších baktérií v črevách..

Stále môžete čítať

Testy a úlohy

Vyberte jednu, najsprávnejšiu možnosť. V ktorej časti ľudského čreva je rozklad vlákien
1) dvanástnik
2) hrubého čreva
3) tenké črevo
4) cecum

Vyberte jednu, najsprávnejšiu možnosť. Akú úlohu hrá žlč pri trávení?
1) štiepi tuky na glycerín a mastné kyseliny
2) aktivuje enzýmy, emulguje tuky
3) rozloží uhľohydráty na oxid uhličitý a vodu
4) urýchľuje proces absorpcie vody

Vyberte jednu, najsprávnejšiu možnosť. Základ céka v ľudskom tele je medzi tenkým črevom a
1) duodenum
2) hrubý
3) žalúdok
4) priame

Vyberte jednu, najsprávnejšiu možnosť. V žlči sa tvorí žlč
1) žlčník
2) žľazy žalúdka
3) pečeňové bunky
4) pankreas

Vyberte jednu, najsprávnejšiu možnosť. K rozpadu vlákniny za účasti mikroorganizmov u ľudí dochádza v roku 2006
1) dvanástnik
2) cecum
3) hrubého čreva
4) tenké črevo

Vyberte jednu, najsprávnejšiu možnosť. V ľudskom tele uľahčuje odbúravanie tukov, zvyšuje črevnú motilitu
1) inzulín
2) kyselina chlorovodíková
3) žlč
4) pankreatická šťava

Vyberte jednu, najsprávnejšiu možnosť. V ktorej časti ľudského tráviaceho kanála je veľká časť absorbovanej vody
1) žalúdok
2) pažerák
3) tenké črevo
4) hrubého čreva

Vyberte jednu, najsprávnejšiu možnosť. Vitamíny B sa syntetizujú symbiontovými baktériami v
1) pečeň
2) žalúdok
3) tenké črevo
4) hrubého čreva

Vyberte tri správne označené titulky pre obrázok, ktorý zobrazuje tráviaci systém človeka. Zapíšte si čísla, pod ktorými sú vyznačené.
1) pažerák
2) pečeň
3) hrubého čreva
4) konečník
5) pankreas
6) tenké črevo

SEKVENCIA TELA
1. Vytvorte postupnosť usporiadania tráviaceho systému, počínajúc hrubým črevom. Zapíšte si vhodnú postupnosť čísiel.
1) hltan
2) ústnu dutinu
3) hrubého čreva
4) tenké črevo
5) žalúdok
6) pažerák

2. Určite postupnosť pohybu potravín vstupujúcich do ľudského tráviaceho systému. Zapíšte si vhodnú postupnosť čísiel.
1) dvanástnik
2) hltan
3) pažerák
4) konečník
5) žalúdok
6) hrubého čreva

POSTUP PROCESU
1. Stanovte postupnosť procesov, ktoré sa vyskytujú v tráviacom systéme človeka počas trávenia potravy. Zapíšte si vhodnú postupnosť čísiel.
1) intenzívna absorpcia vody
2) opuch a čiastočné štiepenie proteínov
3) začiatok rozkladu škrobu
4) absorpcia aminokyselín a glukózy v krvi
5) rozklad všetkých potravinárskych biopolymérov na monoméry

2. Nastavte postupnosť procesov trávenia
1) absorpcia aminokyselín a glukózy
2) mechanické mletie potravín
3) spracovanie žlče a rozklad lipidov
4) absorpcia vody a minerálnych solí
5) spracovanie potravín pomocou rozkladu kyseliny chlorovodíkovej a bielkovín

3. Stanovte sled zmien, ktoré sa vyskytujú s potravou v ľudskom tele, keď prechádza tráviacim kanálom. Zapíšte si vhodnú postupnosť čísiel.
1) ošetrenie hrudky potravou žlčou
2) štiepenie proteínov pepsínom
3) štiepenie škrobu pomocou amylázy slín
4) absorpcia vody a tvorba stolice
5) absorpcia produktov rozkladu do krvi

4. Stanovte sled fáz tráviaceho procesu v ľudskom tele. Zapíšte si vhodnú postupnosť čísiel.
1) tok monomérov do krvi a tuku do lymfy
2) rozklad škrobu na jednoduché sacharidy
3) rozklad proteínov na peptidy a aminokyseliny
4) odstránenie nestrávených zvyškov potravy z tela
5) rozklad vlákna na glukózu

5. Stanovte sled procesov, ktoré sa vyskytujú v tráviacom systéme človeka počas trávenia potravy. Zapíšte si vhodnú postupnosť čísiel.
1) tok žlče do dvanástnika
2) štiepenie proteínov pepsínom
3) začiatok rozkladu škrobu
4) absorpcia tukov v lymfy
5) vstup výkalov do konečníka

6. Stanovte sled procesov, ktoré sa vyskytujú v ľudskom tráviacom systéme. Zapíšte si vhodnú postupnosť čísiel.
1) rozloženie uhľohydrátov amylázovými slinami
2) rozklad tukov pankreatickou lipázou
3) aktívna absorpcia aminokyselín, glukózy, glycerínu a mastných kyselín
4) emulgácia tukov žlčou
5) štiepenie proteínov pepsínom
6) rozklad vlákien

GATHER 7:
1) konečná absorpcia vody
2) štiepenie proteínov trypsínom

ÚSTNA DUTINA
Vyberte tri správne odpovede zo šiestich a napíšte čísla, pod ktorými sú uvedené. V ústnej dutine sa vyskytujú nasledujúce procesy
1) mechanické mletie potravín
2) odbúravanie tukov
3) dezinfekcia potravín
4) rozloženie uhľohydrátov
5) absorpcia mastných kyselín do krvi
6) rozklad proteínov

HORÁK - ŽALÚZKA - HUSTÝ
Nastavte súlad medzi funkciami a orgánmi ľudského tráviaceho systému: 1) ústna dutina, 2) žalúdok, 3) hrubé črevo. Zapíšte čísla 1-3 v poradí zodpovedajúcom písmenám.
A) absorpcia väčšiny vody
B) rozklad vlákien
C) rozklad proteínov
D) počiatočné rozdelenie škrobu
D) tvorba hrudky
E) syntéza vitamínov B symbiotickými baktériami

STOMACH - Pankreas
Nastavte súlad medzi znakmi štruktúry a ľudského tráviaceho systému: 1) žalúdok, 2) pankreas
A) Orgán má exokrinné a intrakrétne časti.
B) Steny sa skladajú z troch vrstiev.
B) Dutý orgán je obložený žľazovým epitelom.
D) Sliznica obsahuje enzýmy vylučujúce žľazy a kyselinu.
D) Orgán má kanály, ktoré sa otvárajú do dvanástnika.

Žalúdok - tenký
1. Vytvorte súlad medzi procesmi a oddeleniami zažívacieho systému: 1) tenké črevo, 2) žalúdok. Zapíšte si čísla 1 a 2 v poradí zodpovedajúcom písmenám.
A) rozklad peptidov na aminokyseliny pomocou trypsínu
B) štiepenie uhľohydrátov na monosacharidy pomocou amylázy
C) rozklad proteínov na krátke peptidy pomocou pepsínu
D) vylučovanie šťavy obsahujúcej kyselinu chlorovodíkovú
D) emulgácia lipidov žlčovými kyselinami
E) absorpcia aminokyselín, glycerínu, mastných kyselín, glukózy

2. Vytvorte zhodu medzi procesmi a ľudskými orgánmi: 1) žalúdok, 2) tenké črevo. Zapíšte si čísla 1 a 2 v poradí zodpovedajúcom písmenám.
A) absorpcia väčšiny živín
B) neutralizácia potravín z baktérií
C) denaturácia a opuch proteínov
D) rozklad väčšiny proteínov, lipidov, uhľohydrátov
E) parietálne trávenie

STOMACH - LIVER - Slinivka
Nastavte súlad medzi charakteristikami a orgánmi ľudského tráviaceho systému: 1) žalúdok, 2) pečeň, 3) pankreas. Zapíšte čísla 1-3 v poradí zodpovedajúcom písmenám.
A) produkuje hlien, enzýmy a kyselinu chlorovodíkovú
B) je najväčšia žľaza tela
B) je zmiešaná sekrečná žľaza
D) vykonáva bariérovú funkciu v ceste toku krvi
D) poskytuje počiatočné rozdelenie proteínov

Žalúdok - tenký - hustý
Stanovte zhodu medzi procesom trávenia u ľudí a orgánom tráviaceho systému, v ktorom sa vyskytuje: 1) žalúdok, 2) tenké črevo, 3) hrubé črevo. Zapíšte čísla 1-3 v poradí zodpovedajúcom písmenám.
A) Konečné odbúravanie tukov.
B) Začne sa trávenie proteínov.
C) Rozpad vlákien.
D) Potravinová hmota sa spracováva žlčovou a pankreatickou šťavou.
E) Intenzívna absorpcia živín.

Pankreas - ŽIVÝ - Tenký
Nastavte súlad medzi funkciami a orgánmi ľudského tráviaceho systému: 1) pečeň, 2) pankreas, 3) tenké črevo. Zapíšte čísla 1-3 v poradí zodpovedajúcom písmenám.
A) vykonávanie trávenia parietálneho systému
B) výroba žlče
C) rozdelenie enzýmov pozdĺž potrubia do dvanástnika
D) absorpcia aminokyselín v krvi
D) príjem tukov v lymfy

BIELE
1. Vyberte tri správne odpovede zo šiestich a zapíšte si čísla, pod ktorými sú označené. Aké funkcie v ľudskom tele vykonáva žlč?
1) poskytuje bariérovú funkciu
2) aktivuje enzýmy pankreatickej šťavy
3) tuky rozdrvte na malé kvapky, čím sa zvýši plocha kontaktu s enzýmami
4) obsahuje enzýmy, ktoré štiepia tuky, uhľohydráty a bielkoviny
5) stimuluje črevnú motilitu
6) zabezpečuje absorpciu vody

2. Vyberte tri možnosti. Aká je úloha žlče pri trávení?
1) ničí krvné bunky
2) trávia sa sacharidy
3) tuky rozdeľuje na malé kvapôčky
4) zlepšuje kontrakciu steny čriev
5) aktivuje enzýmy pankreatickej šťavy
6) trávia proteíny

TENKÉ ČREVO
1. Vyberte tri možnosti. Aké vlastnosti sú charakteristické pre štruktúru a funkcie tenkého čreva u človeka?
1) zabezpečuje absorpciu živín
2) vykonáva bariérovú úlohu
3) sliznica nemá výrastky - kliny
4) zahŕňa dvanástnik
5) vylučuje žlč
6) zabezpečuje parietálne trávenie

2. Vyberte tri správne odpovede zo šiestich a zapíšte si čísla, pod ktorými sú označené. Aké príznaky sú charakteristické pre tenké črevo?
1) najdlhšia časť tráviacej trubice
2) zahŕňa dvanástnik
3) absorpcia väčšiny živín
4) dochádza k hlavnej absorpcii vody
5) štiepenie vlákien
6) tvoria sa výkaly

3. Vyberte tri správne odpovede zo šiestich a zapíšte si čísla, pod ktorými sú uvedené v tabuľke. Procesy sa vyskytujú v ľudskom tenkom čreve.
1) výroba pankreatickej šťavy
2) absorpcia vody
3) absorpcia glukózy
4) rozklad vlákien
5) rozklad proteínov
6) absorpcia cez klky

4. Vyberte tri správne odpovede zo šiestich a zapíšte si čísla, pod ktorými sú označené. V tenkom čreve u ľudí
1) kyselina chlorovodíková a enzýmy štiepia proteíny
2) Živiny sa vstrebávajú do krvi a lymfy
3) dokončí sa rozklad uhľohydrátov a bielkovín na organické látky rozpustné vo vode
4) začína sa rozklad uhľohydrátov
5) existuje mechanické spracovanie potravín
6) tuky sa premieňajú na glycerín a mastné kyseliny

Prečítajte si text nižšie, ktorý vynecháva sériu slov. Pre každé písmeno vyberte výraz zo zoznamu. „K absorpcii živín dochádza v (A), ktoré sa nachádzajú v (B). Povrch každého klika je zakrytý (B), pod ktorým sú umiestnené krvné cievy a (G). Produkty rozkladu škrobu (D) a proteínu (E) vstupujú do krvných ciev. „Produkty rozkladu tukov sa premieňajú na vlákna epitelu villus na tuky charakteristické pre daný organizmus.“
1) villi
2) glukóza
3) stratifikovaný epitel
4) hrubého čreva
5) aminokyseliny
6) lymfatická cieva
7) jednovrstvový epitel
8) tenké črevo

TENKÝ HRUBÝ
1. Vytvorte zhodu medzi znakmi a časťami čriev osoby: 1) tenká, 2) hrubá. Zapíšte si čísla 1 a 2 v správnom poradí.
A) existujú baktérie, ktoré syntetizujú vitamíny
B) absorpcia živín
C) všetky skupiny výživných látok sa trávia
D) vykonáva sa pohyb nestrávených zvyškov potravín
D) dĺžka je 5-6 m
E) sliznica vytvára klky

2. Nastavte zhodu medzi charakteristikami a časťami čreva: 1) tenká, 2) hrubá. Zapíšte si čísla 1 a 2 v poradí zodpovedajúcom písmenám.
A) absorpcia väčšiny vody
B) intenzívna absorpcia glukózy a aminokyselín
C) rozklad vlákniny baktériami
D) emulgácia tukov za účasti žlče
D) tvorba výkalov

3. Nastavte súlad medzi fázou procesu trávenia a oddelením tráviaceho kanála, v ktorom sa vyskytuje: 1) hrubé črevo, 2) tenké črevo. Zapíšte si čísla 1 a 2 v poradí zodpovedajúcom písmenám.
A) absorpcia tuku črevnými klzami
B) absorpcia väčšiny živín
C) parietálne trávenie
D) bakteriálne štiepenie proteínov
E) rozklad vlákien
E) absorpcia väčšiny vody

HORKÝ MIKROFLÓRA
Vyberte tri možnosti. Aká pozitívna úloha hrá mikroflóra hrubého čreva v ľudskom tele?
1) aktivuje črevné šťavové enzýmy
2) syntetizuje vitamíny
3) sa podieľa na trávení vlákniny
4) ničí krvné bunky
5) inhibuje rozvoj hnilobných baktérií
6) zvyšuje kontrakciu steny čriev

Vyberte tri správne odpovede zo šiestich a napíšte čísla, pod ktorými sú uvedené. Oddelenie hrubého čreva a jeho mikroflóra poskytujú
1) aktivácia pankreatických enzýmov
2) syntéza vitamínov E, K a skupiny B a ďalších biologicky aktívnych látok
3) rozklad bielkovín, tukov a uhľohydrátov
4) absorpcia aminokyselín, glukózy, glycerolu a mastných kyselín do krvi alebo lymfy
5) udržiavanie rovnováhy vody a minerálov v tele
6) imunitná a konkurenčná ochrana proti patogénnym mikroorganizmom

Tráviace žľazy

Tráviace žľazy zahŕňajú slinné žľazy žalúdka, pečene a pankreasu a žľazy čreva. V tomto článku budeme študovať pečeň a pankreas, ktorých kanáliky sa otvárajú do dvanástnika (počiatočná časť tenkého čreva)..

pankreas

Jedná sa o zmiešanú sekrečnú žľazu, časť jej buniek vylučuje hormóny inzulín a glukagón do krvi. O endokrinnej časti budeme hovoriť v príslušnej časti a teraz si preštudujeme exokrinnú časť pankreasu, ktorá vylučuje tráviacu šťavu, ktorá má mierne zásadité prostredie (pH = 9)..

Anatomicky sa v pankrease vylučuje hlava, telo a chvost. Názov „pankreas“ je spôsobený skutočnosťou, že táto žľaza leží za žalúdkom. Pankreatický kanál sa pripája k spoločnému žlčovému kanálu, ktorý pochádza z pečene a žlčníka, a otvára sa do dvanástnika pomocou veľkej papily (Vater).

Pankreatická šťava alebo pankreatická šťava (z lat. Pankreasu - pankreasu) obsahuje tráviace enzýmy pre všetky typy živín: bielkoviny, tuky a uhľohydráty. Enzymy pankreasu:

  Pre uhľohydráty - maltáza, sacharóza, laktáza

Rozklad uhľohydrátov vedie k glukózovému monoméru, ktorý je absorbovaný do krvi.

Pre proteíny - trypsín, chymotrypsín

Rozklad bielkovín sa týka aminokyselín, ktoré sa absorbujú do krvi.

Na tuky - lipáza

Lipáza rozkladá tuky na glycerín a mastné kyseliny, ktoré sa vstrebávajú do lymfy.

Na nukleové kyseliny - nukleáza

Nukleázy štiepia nukleové kyseliny.

Je dôležité poznamenať, že účinok lipázy na tuky je možný až po predbežnej emulgácii žlčovou pečeňou. Pankreatické enzýmy a pečeň teda úzko súvisia.

pečeň

Je to najväčšia ľudská žľaza, ktorá sa nachádza pod bránicou, v pravej hypochondrii. Žlčník susedí s pečeňou a slúži na akumuláciu sekrécie žlče. Pritiahnem vašu osobitnú pozornosť: žlč je produkovaná iba pečeňou, iba jej hromadenie sa vyskytuje v žlčníku.

Ak chyme chýba v čreve, potom sa žlč pošle do žlčníka a tam sa uloží. Ak je chyme v čreve, potom žlč cez kanáliky vstupuje do črevného lúmenu a emulguje tuky..

Aký je tento záhadný proces - emulgácia? Tuky vstupujúce do čriev sa podobajú obrovským tukovým guľôčkam (ako sú kvapky rastlinného oleja), ku ktorým sa enzýmy nemôžu priblížiť. Žlčka syntetizovaná v pečeni rozdeľuje tieto obrovské kvapky na malé kvapky, po ktorých môže lipáza (enzým pankreasu) ľahko štiepiť tuky na glycerol a mastné kyseliny..

Žluč dáva stolici charakteristickú farbu v dôsledku žlčového pigmentu - bilirubínu, ktorý sa vytvára pri ničení červených krviniek (červených krviniek). Funkcie pečene sa neobmedzujú iba na účasť na tráviacom procese, poďme teda zhrnúť hlavné funkcie pečene:

  Tráviaca žľaza

Pečeň vylučuje žlč, ktorá emulguje tuky

Zúčastňuje sa na výmene bielkovín, tukov a uhľohydrátov

Glykogén sa hromadí v pečeni - živná látka pre zvieratá, vytvára sa močovina - konečný produkt metabolizmu bielkovín (neskôr vylučovaný obličkami), syntetizuje sa cholesterol (metabolizmus tukov)

 • Hematopoetika - v embryonálnom období sa v pečeni objavujú červené krvinky
 • Krvné zásoby

  V pokoji nie všetka krv cirkuluje v osobe, časť z nej je v pečeni (krvné depo) a táto časť je izolovaná od celkového prietoku krvi. So zvýšenou potrebou kyslíka sa krv z depa vrhá do obehového systému

  Žilová krv s látkami vstupujúcimi do čriev, vrátane toxických látok vytvorených v dôsledku rozkladu bielkovín, vstupuje do pečene, kde je očistená od toxických zložiek a liekov. Okrem toho je pečeň bariérou, cez ktorú mikroorganizmy neprechádzajú infekčnými pôvodcami

  choroby

  V dôsledku zneužívania alkoholu, dystrofických procesov je normálne tkanivo pečene nahradené spojivom. Tento proces sa nazýva cirhóza. Cirhóza je chronické ireverzibilné ochorenie pečene. Vyskytuje sa so silnou bolesťou a mučením, ktoré vedie v priemere k 2 až 4 rokom. Jediným spôsobom, ako vyliečiť pacienta, je transplantácia pečene.

  © Bellevich Yuri Sergeevich 2018-2020

  Tento článok napísal Bellevich Yuri Sergeyevich a je jeho duševným vlastníctvom. Kopírovanie, distribúcia (vrátane kopírovania na iné stránky a zdroje na internete) alebo akékoľvek iné použitie informácií a predmetov bez predchádzajúceho súhlasu držiteľa autorských práv je trestné podľa zákona. Informácie o materiáloch týkajúcich sa predmetov a povolení na ich použitie získate Bellevich Yuri.

  Dnes som sa veľa naučil o tráviacom procese

  Narazil som na článok na internete, o ktorom sa stručne a jasne hovorí. možno najdôležitejšia vec pre ľudské zdravie. Užitočné pre čítanie pre sebarozvoj.

  Existuje také pravidlo: ak chcete získať najpresnejšie informácie - pozrite si adresár. Preto otvorme 24. zväzok Veľkej lekárskej encyklopédie a na strane 603 čítame: „Trávenie je počiatočné štádium metabolizmu v tele, ktoré spočíva vo fyzikálno-chemickom spracovaní potravy.“ Nie je to veľmi ťažké?

  Vážený čitateľ, naozaj sme presvedčení, že sa vám nikdy nestane v jedálni, kde narazíte na prestávku na obed alebo doma po práci, keď máte večeru s chuťou na jedlo, alebo v reštaurácii, kde niekedy sedíte s priateľmi urobíte „počiatočné štádium metabolizmu v tele“. Myslíme si, že tiež nemáte podozrenie, že vaša podstata sa mení v závislosti od toho, na ktorú stranu sa treba pozrieť. Pre seba - ste človek, pre čašníka v reštaurácii - klient, pre kamarátov, ktorí s vami sedia pri reštauračnom stole - príjemný konverzacionista a človek az hľadiska tráviaceho procesu ste heterotrofný organizmus, ktorý nedokáže syntetizovať organické zlúčeniny z anorganických a potrebuje aspoň najjednoduchšie organické substráty, ktoré vstupujú do tela s jedlom.

  A pravdepodobne nie je potrebné, aby sa takéto myšlienky objavili počas obeda alebo večere. Výživa je navyše estetickým činom. Ako povedal P. Pavlov, „musíte jesť takým spôsobom, aby vám jedlo dávalo potešenie,“ a preto je ťažké si s jedlom predstaviť, na čo sa vaše obľúbené knedle alebo treska v paradajkovej omáčke premenia. V tejto veci však musí byť kompetentný. Prečo? Dovoľte mi, vážený čitateľ, položiť vám otázku: môžete jesť??

  Eka nie je viditeľná, povie inak. Čo je také zložité? Vezmite lyžicu alebo vidličku, niekedy nôž a konajte tak, aby nič nezostalo na tanieri! Nie, nie je to také jednoduché. Neveríte? Potom odpovedzte na nasledujúce otázky:

  1. Koľko kalórií človek potrebuje za deň?
  2. Koľko bielkovín, tukov, uhľohydrátov, solí má osoba spotrebovať denne?
  3. Ako dlho musíte žuť jedlo?
  4. Kedy opustiť stôl?
  5. Koľkokrát denne musíte jesť?
  6. Koľko hodín pred spaním by ste mali jesť naposledy?
  7. Aké by mali byť zásady na vytvorenie menu?

  Zoznam otázok môže pokračovať. Vážený čitateľ, ak neodpovedáte ani na jednu zo siedmich vyššie uvedených otázok, môžete predpokladať, že neviete, ako a že váš systém osobnej výživy, okrem toho, že vám umožňuje zadávať potrebné výživné látky do tela, každý deň určitým spôsobom škodí. vaše črevá, vaše srdce, vaše krvné cievy. Nech je toto poškodenie zanedbateľné každý deň. Ale veľký sa skladá z malých. Preto sme sa najskôr rozhodli hovoriť o trávení, aby čitateľ vedel, ako jeme, a v budúcnosti budeme hovoriť o tom, ako správne jesť..

  Proces trávenia začína dlho predtým, ako prvý kus potravy vstúpi do úst. Začiatok trávenia je spojený s konkrétnym individuálnym časom pre každú osobu. V našom tele fungujú tzv. Biologické hodiny: počas dňa sa rytmus všetkých životných procesov cyklicky mení, počet krvných buniek sa periodicky znižuje a zvyšuje, mení sa jeho zrážanlivosť a mení sa činnosť tráviacich žliaz - v určitých hodinách sa stáva aktívnym a inokedy sa stáva aktívnym aktivita je inhibovaná. Takže v určitom čase (keď sa tieto žľazy stali aktívnymi), človek začína pociťovať hlad.

  Okrem tohto vnútorného mechanizmu spojeného s biorytmami existuje ešte jeden mechanizmus založený na individuálnych návykoch osoby - v tých hodinách, keď má zvyčajne raňajky, obedy alebo večere, tráviace žľazy začínajú na základe individuálnych skúseností zintenzívňovať svoje činnosti. Tráviaci proces teda začína dvoma reflexmi „pas time“: nepodmienené, spojené s dedičnými biorytmami a podmienené v závislosti od času jedenia tejto konkrétnej osoby..

  Ďalej prichádza obdobie pôsobenia iných dráždivých látok: človek sa dostane do obvyklej atmosféry jedálne, reštaurácie alebo sedí doma pri jedálenskom stole. Vzniká podmienený reflex situácie, ktorý tráviaci aparát ešte viac aktivuje. Ale tento reflex, podobne ako tie predchádzajúce (na chvíľu), vytvára, nehovoriac, nešpecifickú aktiváciu tráviaceho aparátu: tráviace žľazy, predovšetkým žľazy v žalúdku, začínajú vylučovať šťavu, ale jej zloženie bude vo všetkých prípadoch rovnaké. Potom sa zapnú špecifické reflexy: človek vidí jedlo, cíti jeho vôňu, keď jedlo vstúpi do úst, sú chuťové poháriky - nervové zakončenia vložené do jazyka - podráždené. Tu bude podráždenie „špecifické a tráviace žľazy začnú vylučovať šťavu rôzneho množstva a zloženia v závislosti od druhu jedla, ktoré človek berie: mäsu sa pridelí veľké množstvo žalúdočnej šťavy bohaté na enzýmy, menšie množstvo s nižším obsahom mlieka. Ak budete jesť sušienky, uvoľní sa veľké množstvo slín, ktoré obsahujú pomerne vysokú koncentráciu enzýmu amylázy, ktorá štiepi uhľohydráty, a ak sa do kyslosti dostane niečo kyslé (napríklad ste prežúvali plátok citróna), potom sliny doslova začnú biť s fontánou, ale neobsahuje takmer žiadne enzýmy a je bohatý na minerálne soli, ktoré sa podieľajú na neutralizácii kyseliny citrónovej.

  Pod vplyvom všetkých týchto faktorov v krátkom čase primárne obnovujú svoju činnosť žalúdočné žľazy - začína sa prvá fáza sekrécie žalúdka, ktorá sa nazýva komplexný reflex, pretože na jeho tvorbe sa podieľa celý komplex nepodmienených aj podmienených reflexov..

  Keď jedlo vstúpi do žalúdka, začne druhá fáza žalúdočnej sekrécie - neurochemická, ktorá je už spojená s priamym pôsobením hrudky na stenách žalúdka, na jeho žľazách, na nervové zakončenie položené v tejto stene..

  Táto fáza sa nazýva nervózna, pretože naďalej zohráva úlohu reflexnej zložky a chemickej látky - v dôsledku skutočnosti, že potravinárske chemikálie priamo ovplyvňujú stenu žalúdka..

  Až do chvíle, keď sa jedlo dostane do žalúdka, sa vykonáva ďalšie dôležité počiatočné štádium procesu trávenia - žuvanie potravy. Jedlo je drvené a vďaka tomu bude v budúcnosti viac vystavené tráviacim šťavám žalúdka. Chemické spracovanie potravín začína v ústnej dutine. Sliny obsahujú enzým, ktorý štiepi uhľohydráty - ptyalin alebo amylázu.

  Tento enzým štiepi škrob - polysacharid na menšie zložky - dextrany. Vyskúšajte tento experiment: vezmite malý kúsok chleba a dlho ho prežúvajte. Budete cítiť, že chlieb získava sladkú pachuť, pretože škrob sa rozdelil na sladké látky. Zvyčajne jedlo nejedeme niekoľko minút, a preto sa uhľohydráty v ústnej dutine rozpadajú iba čiastočne. Okrem toho je v slinách sliznica - mucín. Obaluje a „namazáva“ častice jedla, čím uľahčuje ich pohyb po tráviacom kanáliku.

  V žalúdočnej dutine začína trávenie proteínov obsiahnutých v potrave vplyvom enzýmu pepsínu a kyseliny chlorovodíkovej. Žalúdočné žľazy vylučujú neaktívny proenzýmový pepsinogén, ktorý je aktivovaný kyselinou chlorovodíkovou, tiež produkovaný žľazami žalúdočnej steny. Kyselina chlorovodíková má okrem aktivácie pepsínu mnoho ďalších dôležitých funkcií: spôsobuje opuch niektorých proteínov, pripravuje ich štiepenie pepsínom, vytvára kyslú reakciu potrebnú na pôsobenie pepsínu a má tiež baktericídny (tj ničiaci mikroorganizmy) účinok.

  Produkcia pepsínu a kyseliny chlorovodíkovej žalúdočnou stenou začína ešte predtým, ako sa jedlo dostane do žalúdka. Ak je prvá komplexná reflexná fáza žalúdočnej sekrécie dobre definovaná, potom jedlo vstúpi do žalúdka a je pripravené na trávenie a je aktívny rozklad živín. Množstvo kyseliny chlorovodíkovej a pepsínu vylučovaného žalúdkom závisí od povahy potravy vstupujúcej do tráviaceho traktu: v jednom prípade bude médium veľmi kyslé a obsahuje veľa pepsínu a v druhom sa vylučuje mierne kyslá žalúdočná šťava chudobná na pepsín. Pepsín má obrovskú stráviteľnosť: jeden gram pepsínu môže stráviť asi 50 kg vaječného albumínu za dve hodiny a asi jeden gram pepsínu na liter je obsiahnutý v žalúdočnej šťave. Je veľmi dôležité, aby sa žalúdočná šťava vylučovala v presnom množstve s charakterom a množstvom jedla vstupujúceho do žalúdka, inak to môže mať nepriaznivý vplyv na žalúdočnú stenu. Nečudo, že vzniku žalúdočných vredov často predchádza gastritída: zápalu žalúdočnej steny s vysokou kyslosťou a bohatým pepsínom v žalúdočnej šťave.

  Aby sme si dokázali predstaviť, ako dynamika trávenia v žalúdku závisí od povahy jedla, ktoré jeme, s rizikom trochu preťaženia nášho príbehu faktickým materiálom, uvádzame pomerne veľký citát z toho istého 24. BME objemu, pretože poskytuje veľmi presnú a stručnú predstavu o tomto probléme., „Pri prijímaní zmiešaných potravín je množstvo a kvalita žalúdočnej šťavy rôzne v závislosti od percentuálneho podielu hlavných druhov potravín, ktoré sú v nej obsiahnuté, ako aj od rôznych ďalších látok pridávaných do konkrétnej misky. Zistilo sa, že pri konzumácii rôznych polievok sa najväčšie množstvo šťavy rozdeľuje na jačmennú, ovsenú a zemiakovú polievku a relatívne menej - na ryžu a krupicu.

  Významné množstvo šťavy sa vylučuje pri konzumácii nakladacej a kapustovej polievky, najmä kyslej. Z druhých chodov sa najväčšie množstvo šťavy oddeľuje na sufle z rýb a najmenšie - na ryžovom pudingu a krupici. Z mäsitých pokrmov sa pri konzumácii sekanej mäsa a najmenej cestovín oddeľuje najväčšie množstvo šťavy

  Vlastnosti žlče

  Žluč je bioaktívna tekutina v tele každého človeka, ktorá je vylučovaná pečeňovými bunkami. Vlastnosti žlče sú rôzne a všetky hrajú dôležitú úlohu v priebehu tráviaceho procesu..

  Ak žlč prestane prenikať do čreva, napríklad počas preťaženia alebo upchatia kanála, cez ktorý prechádza žlč, dôjde počas trávenia k významným patologickým zmenám. Tento stav môže spôsobiť vážne fyziologické metabolické poruchy..

  Jednou z najdôležitejších vlastností žlče je emulgácia tukov, to znamená ich rozklad na najmenšie zložky. Vďaka tejto vlastnosti žlče, špecifického enzýmu v ľudskom tele - lipázy, sa začínajú rozpúšťať tuky v tele obzvlášť efektívne. Soli, ktoré tvoria žlč, odbúravajú tuky tak jemne, že tieto častice môžu vstúpiť do obehového systému z tenkého čreva..

  Žlč má tú vlastnosť, že dokonale rozpúšťa produkty hydrolýzy lipidov, čím zlepšuje ich absorpciu a transformáciu na konečné metabolické produkty.

  Produkcia žlče pomáha zlepšovať aktivitu črevných enzýmov, ako aj látok vylučovaných pankreasom. Zvyšuje sa najmä aktivita lipázy, hlavného enzýmu, ktorý štiepi tuky..

  Ďalšou vlastnosťou žlče v ľudskom tele je regulácia, pretože tekutina je zodpovedná nielen za tvorbu žlče a jej vylučovanie, ale aj za motilitu. Motorový čln je schopnosť čreva tlačiť jedlo. Okrem toho je žlč zodpovedná za sekrečnú funkciu tenkého čreva, to znamená za schopnosť produkovať tráviace šťavy..

  Ďalšou vlastnosťou žlče je inaktivácia pepsínu a neutralizácia kyslých zložiek žalúdočného obsahu, ktoré vstupujú do duodenálnej dutiny, čím chránia črevá pred rozvojom erózie a ulcerácie..

  Od staroveku ľudstvo vedelo, že žlč má bakteriostatické vlastnosti, vďaka čomu inhibuje a rozširuje patogény v tráviacom systéme..

  Rôzne zložky žlčovej tekutiny sú zapojené do niekoľkých metabolických procesov..

  Žlč, ktorá cirkuluje pečeňovo-črevný okruh, vykonáva jednu z najdôležitejších funkcií pri trávení a vstrebávaní najdôležitejších látok pre organizmus. Do kategórie týchto základných látok by mali patriť vitamíny rozpustné v tukoch, aminokyselinách, cholesterole a vápenatých soliach..

  Žlči nie je priradená iba sekrečná funkcia, ale aj vylučovacia funkcia, to znamená, že pri zložení žlče sa z tela vylučuje veľké množstvo látok produkovaných počas rozkladu..

  V tele dospelého človeka sa v priemere tvorí v priemere až jeden a pol litra žlče.

  Vylučovanie žlče alebo vylučovanie žlče sa vyskytuje nepretržite po celý deň, ale prietok tekutiny do dvanástnika je periodický, pretože priamo súvisí s príjmom potravy.

  Ak má človek hlad, potom v čreve prakticky neexistuje žlč, pretože jeho odtok smeruje do žlčníka..

  V procese cirkulácie vnútri žlčníka tekutina prechádza určitými zmenami a koncentruje sa. Tieto zmeny dávajú dôvod klasifikovať dva typy žlče - pečeňové a cystické.

  Zloženie žlče zahŕňa rôzne látky - proteíny, vitamínové komplexy, aminokyseliny a ďalšie dôležité zlúčeniny.

  Mali by ste vedieť, že žlč v tele každého jednotlivca sa líši v individuálnom zložení, to znamená, že sa líši koncentráciou pigmentov, cholesterolu a kyselín..

  Ako odstrániť žlč zo žalúdka? Drogový prístup a liečba tradičnou medicínou

  V procese trávenia je dôležitou súčasťou fyziologická tekutina, ako je žlč. V dvanástniku je schopný štiepiť tuky, bielkoviny a uhľohydráty.

  K produkcii telovej tekutiny dochádza v pečeni, odkiaľ je transportovaná do žlčníka. Tam sa hromadí a keď jedlo vstúpi do tela, uvoľní sa do dvanástnika.

  Narušené metabolické procesy a ďalšie patologické poruchy vedú k stagnácii žlče v žlčníku, čo vyvoláva reflux, to znamená, že nadbytok žlče v žlčníku sa vylučuje do žalúdka. Túto podmienku môžu vyvolať viaceré faktory..

  V našej redakcii budeme hovoriť o tom, ako odstrániť žlč zo žalúdka, zvážiť všetky možné spôsoby odstránenia tohto patologického stavu.

  Dôležitá úloha žlče v ľudskom tele

  Hluk produkovaný pečeňou je pre organizmus životne dôležitý, bez jeho účasti sa procesy trávenia nemôžu normálne vyskytovať. Prvky žlčovej kyseliny rozkladajú potraviny, ktoré ľudia konzumujú celý deň..

  V zdravom tele prebieha pravidelná nepretržitá sekrécia pečene, ktorá sa hromadí v žlčníku a ak je to potrebné, hodí sa do duodena na ďalšie fungovanie. V čreve nastáva posledná fáza trávenia potravy.

  Funkcie žlče sú nasledujúce:

  • vytvára v dvanástniku podmienky na ničenie vlastností pepsínu (enzýmu žalúdočnej šťavy);
  • podporuje rozklad tukov a ich vstrebávanie;
  • podporuje vstrebávanie tukov rozpustných v tukoch (A, E, D);
  • zvyšuje tón tenkého čreva, čo ďalej zvyšuje chuť do jedla;
  • indukuje produkciu hlienu a črevných hormónov (cholecystokinín-pankreosemín, motilín);
  • stimuluje pôsobenie enzýmov (lipáza, trypsín), ktoré podporujú trávenie proteínov;
  • aktivuje proces reprodukcie buniek črevnej sliznice;
  • vyvoláva antibakteriálny účinok v čreve a potláča negatívne účinky patogénnych mikroorganizmov.

  V zdravom tele vstupuje do dvanástnika žlč priamo z žlčníka. S patologickými poruchami v tele sa však posiela do žalúdka, čo je predispozičným faktorom na oslabenie svalového tkaniva zvierača, ktorý riadi rozdelený transport sekrécie pečene do čreva..

  Keď dôjde k refluxu, človek cíti príznaky, ktoré ho sprevádzajú. Ako viete, žalúdok obsahuje vlastnú kyselinu, ktorá rozdeľuje prijaté produkty na prvky - je to kyselina chlorovodíková.

  Žlč v kombinácii s účinkom kyseliny chlorovodíkovej vedie k silnému podráždeniu stien žalúdka, táto chemická zlúčenina poškodzuje sliznicový epitel, ktorý bez vhodných terapeutických opatrení nevyhnutne vedie k rozvoju:

  Dôležité. Včasná pomoc organizmu znižuje pravdepodobnosť výskytu takýchto komplikácií..

  Provokatívne faktory pre uvoľňovanie žlče do žalúdka

  Akýkoľvek patologický proces v našom tele je vždy sprevádzaný vplyvom akýchkoľvek faktorov. K uvoľňovaniu žlče do žalúdka prispieva aj veľa príčin..

  1. Kýla získaná mechanickou alebo chirurgickou traumou alebo nádorom vedie k stlačeniu dvanástnika. Stály tlak v čreve pomáha oslabovať odolnosť zvierača, čo má za následok uvoľnenie žlče z čreva do žalúdka..
  2. Duodenitída chronickej povahy. Akákoľvek chronická patológia lokalizovaná v zažívacom trakte, narúša celý tráviaci systém. Na pozadí duodenitídy sa črevná sliznica zapáli a vedie k zvýšenému vnútornému tlaku.
  3. Obdobie tehotenstva u žien. V tomto prípade sa tiež zvyšuje vnútorný tlak v čreve v dôsledku rastu plodu.
  4. Dedičný faktor.
  5. Nesprávna výživa. Nadmerná konzumácia nezdravých potravín (slanosť, údené mäso, obsah tuku, korenené jedlá) vedie k tráveniu žalúdka. Pečeň medzitým začne aktivovať sekréciu, je zaznamenaná nadmerná akumulácia žlče v močovom mechúre. Preplnenosť žlčníka vedie k refluxnej sekrécii pečene do žalúdka.
  6. Spať po jedle. Nedostatočná aktivita tela bezprostredne po príjme potravy inhibuje trávenie.
  7. Vysoká fyzická aktivita.
  8. Príjem tekutín ihneď po jedle.
  9. Zneužívanie alkoholu a fajčenie.
  10. Dlhý priebeh užívania antispazmodických liekov a svalových relaxancií. Tieto skupiny liekov uvoľňujú svalové tkanivo zvierača..
  11. Častý stres.
  12. Pankreatitída akejkoľvek formy.
  13. Zápalové procesy gastrointestinálneho traktu a žlčníka.
  14. Prekážka žlčových ciest, najmä pri diagnostike žlčníkovej choroby, nadbytku kanála, cystických formáciách.
  15. Cirhóza, tuberkulóza pečene, hepatitída.

  Pozor. Dlhá stagnácia žlče vedie k tomu, že tuky prijímané telom sa nerozkladajú a telo ich v správnom režime neabsorbuje. Tento proces zase vedie k inhibícii premeny glukózy na glykogén (energetická látka, ktorá sa hromadí v bunkovom tkanive) v dôsledku cukrovky..

  Ďalšími dôvodmi rozvoja patologického procesu vylučovania žlče do žalúdka sú:

  • neaktívny životný štýl;
  • tvorba jazvového tkaniva po operácii na odstránenie žlčníka;
  • nadmerná konzumácia sladkostí a mastných potravín;
  • obezita.

  Pravdepodobnosť refluxu u úplne zdravých ľudí nie je vylúčená, je to umožnené predĺženým, ale nie pravidelným pobytom v stresových situáciách, pri jedinom vysokom zaťažení, ako aj pri jednorazovom prejedaní..

  Aké môžu byť komplikácie?

  Vysoká koncentrácia žlče v žlčníku alebo s rozvojom akýchkoľvek porúch v dvanástniku je porucha tráviaceho traktu v dôsledku objavenia sa zápalového ohniska..

  Ak pečeňová sekrécia nevstúpi do čreva v správnom množstve, znamená to porušenie procesu štiepenia produktov. Začne sa vyvíjať negatívna reťazová reakcia..

  Akonáhle je jedlo v dvanástniku, neabsorbuje sa ani sa nerozpadá, čo následne vedie k rovnakému procesu v tenkom čreve. Ukazuje sa, že spolu s trusom sa všetky užitočné látky a stopové prvky potrebné pre ľudský život vylučujú z tela.

  Porucha funkcie vedie k:

  • pravidelná hnačka;
  • vyčerpanie tela;
  • hypovitaminóza;
  • prudké zníženie telesnej hmotnosti;
  • dyspeptické poruchy;
  • chronická únava tela.

  Pri narušení normálneho vylučovania žlče z vaku do tela sa vyvinú akútne a chronické ochorenia tráviaceho traktu..

  • cholangitída;
  • duodenitis;
  • zápal pankreasu
  • cholecystitída;
  • cholestáza;
  • enteritídou;
  • gastritída;
  • žlčové kamene;
  • zápal pankreasu.

  Všetky tieto patológie sú sprevádzané akútnou bolesťou..

  Dôležité. Vývoj komplikácií predstavuje osobitné riziko pre deti a dospievajúcich, pretože ich organizmy nie sú dostatočne formované, aby poskytovali primeranú odolnosť voči negatívnym procesom..

  Druhy stagnácie žlče

  Klasifikácia stázie žlče závisí od príčiny a miesta zaostrenia.

  Existujú dva typy:

  Každý z týchto typov môže byť akútny alebo chronický..

  Okrem toho rozlišujú:

  1. Čiastočná. Produkcia žlče klesá.
  2. Antisociálna. Je zaznamenaná stagnácia jednotlivých žlčových prvkov.
  3. Celkom. Neprítomnosť pečeňovej sekrécie do dvanástnika.

  Tabuľka č. 1. Druhy stagnácie žlče, ich vlastnosti.

  Typ stagnáciecharakteristickýpríčiny
  intrahepatálnaVyvíja sa na pozadí ochorení pečene. Výskyt intrahepatálnej stagnácie nie je podporovaný mechanickým poškodením a nádormi zvonka..Dôvody sú tieto:

  • hepatitída kvôli zneužívaniu alkoholu;
  • cirhóza pečene;
  • abnormality genetického vývoja;
  • choroby endokrinného systému;
  • tehotenstvo.
  extrahepatálnejKvôli stagnácii žlče v dôsledku upchatia žlčových ciest.Prispieva to k:

  • žlčové kamene;
  • stláčanie cystickej formácie;
  • syndróm koncentrovanej žlče;
  • jazva po operácii.

  Intrahepatická stagnácia žlče sa ďalej delí na 3 typy:

  1. Cellular. V tejto forme pokračuje tvorba žlče, ale hromadí sa v postihnutých bunkách orgánu.
  2. Kanalikulární. Je zaznamenaná stagnácia žlče v dilatovaných kanáloch..
  3. Extralobular. Štruktúra sliznicového epitelu žlčových ciest sa mení.

  Klinické prejavy

  Žlčový reflux má pomerne štandardné špecifické vlastnosti, ktoré sa dajú ľahko rozoznať. Preto by výskyt charakteristických symptómov mal spôsobiť, že sa človek bojí o svoje zdravie.

  Charakteristické znaky refluxu:

  • Bolesť v bruchu. Toto nie je príznaková charakteristika refluxu, znamená to však patologické zmeny, ktoré sa vyskytujú v zažívacom systéme. Zároveň si uvedomujeme, že zreteľná oblasť bolesti nesprevádza reflux.
  • Pálenie záhy. Hluk nahromadený v žalúdku sa zdvíha pažerákom, ktorý dráždi jeho steny a vyvoláva výskyt kyslého pálenia záhy. Sprevádzané horením v hrudnej kosti.
  • Pocit ťažkosti a plnosti v žalúdku. Znak sa objavuje v dôsledku vnútorného tlaku na tráviaci systém.
  • Grganie. Keď je žalúdok v žalúdku, vyvoláva tvorbu nahromadeného plynu, ktorý zhasne. Výsledkom je nepríjemná erukcia, ktorá má horkú pachuť a často je sprevádzaná plynmi.
  • Žltý plak na jazyku a horká chuť v ústach. Je to dôsledok výstupu žlče zo žalúdka von..
  • Gall zvracanie. Pri nadmernom hromadení žlče vo vnútri žalúdka dochádza k vyhadzovaniu reflexu. Zvracanie sa zvyčajne vyskytuje ráno..
  • Biele výkaly. Toto je príznak dysfunkcie pečene..
  • Abnormálne dunenie a bublanie v žalúdku. Vyskytujú sa v dôsledku asimilácie ľudského jedla.
  • Obštrukčná žltačka. Označuje narušenie odtoku kvapaliny.

  Kyselina žlčová najnepriaznivejšie ovplyvňuje steny žalúdka a sliznicu čreva a pažeráka. Preto, keď sa objavia charakteristické príznaky, pacient by mal okamžite začať bojovať proti tejto patológii, pretože často zanedbávanie vedie k rozvoju globálnejších chorôb, ktoré si vyžadujú dlhú a namáhavú liečbu..

  Pozor. Jednou z najnebezpečnejších komplikácií vyplývajúcich z refluxu je výskyt vredov a metaplázie. V dôsledku týchto chorôb dochádza k nekróze žalúdočných buniek, ktoré sú následne nahradené bunkami iných orgánov tráviaceho systému. Zároveň existuje vysoké riziko zhubných nádorov.

  diagnostika

  Problém môžete diagnostikovať už podľa konkrétnych príznakov, ktoré sa však objavili, ale kvôli presnejšej a podrobnejšej diagnostike lekár predpíše príslušnú diagnózu.

  Obsahuje:

  • história;
  • laboratórne testy;
  • vykonávanie inštrumentálnych výskumných metód.

  Laboratórne testy poskytujú informácie o prítomnosti anémie, počtu bielych krviniek a ESR. Biochemický krvný test poskytuje výsledok koncentrácie bilirubínu, cholesterolu, alkalickej fosfatázy a pečeňových enzýmov. Biochemická analýza moču ukazuje prítomnosť žlčových pigmentov.

  Vďaka inštrumentálnym diagnostickým metódam sa získa vizuálny obraz pečene, žlčníka, vývodov a žalúdka. V dôsledku inštrumentálnej diagnostiky môže lekár odhaliť upchatie kanálikov, posúdiť mieru poškodenia vnútorných orgánov zapojených do transportu žlče..

  Ako inštrumentálna diagnostika sa používajú:

  • ultrazvuk
  • endoskopická retrográdna cholangiopancretografia;
  • MRI
  • perkutánna transhepatická cholangiografia.

  Na základe výsledkov diagnózy lekár predpíše príslušnú liečbu pacientovi a odporučí dodržiavanie špeciálnej diéty č. 5.

  liečba

  Liečba závisí od typu stagnácie žlče, jej koncentrácie a stupňa symptómov..

  Odstránenie žlče z tela je indikované u pacientov s takýmito patológiami:

  • biliárna dyskinéza;
  • chronický zápal pečene;
  • cholecystektómia (neprítomnosť žlčníka chirurgickým odstránením).

  Pozor. Je prísne zakázané nezávisle odstraňovať žlč z tela osobám s diagnózou žlčníkovej choroby. Prudký pohyb žlče spôsobuje aktívny pohyb kameňov pozdĺž potrubí, čo môže viesť k ich zablokovaniu. V takýchto situáciách si pacienti vyžadujú okamžitú chirurgickú starostlivosť..

  Po určení presnej diagnózy a stupňa porúch v tele lekár vyvinie liečebnú metodológiu, ktorá bez zlyhania zahŕňa:

  • užívanie choleretických liekov;
  • užívanie symptomatických a antibakteriálnych liekov;
  • užívanie antispazmodických liekov;
  • príjem vitamínov a antioxidantov;
  • strava č. 5;
  • používanie receptov tradičnej medicíny.

  Drogová terapia

  Lekársky priebeh liečby predpisuje lekár na základe vyšetrenia pacienta. Taktika závisí od príčin patológie, od prítomnosti sprievodných chorôb a od priebehu choroby.

  Tabuľka č. 2. Lieky v boji proti refluxu.

  Skupina liekovNázov liekovakt
  Selektívna prokinetika
  • cisaprid;
  • Chronická dyspepsia;
  • mosapride;
  • metoklopramid.
  Podporujte rýchle a úplné vyprázdnenie žalúdka. Zvýšte tón zvierača dvanástnika.
  antacidá
  • Maalox;
  • Almagel;
  • Gastal;
  • Phosphalugel.
  Cena týchto liekov je pomerne nízka, čo umožňuje ich nákup pre pacientov aj s nízkym príjmom. Regulujú acidobázickú rovnováhu, znižujú kyslé prostredie v žalúdku.
  Symptomatické prípravky
  • Ursofalk;
  • Ursosan;
  • Livodex;
  • Holudexan.
  Umožňujú odstrániť výrazné príznaky refluxu. Mnoho liekov priamo ovplyvňuje prvky žlče, mení ich chemickú štruktúru a robí tajomstvo rozpustnejším..

  Dôležité. Ak lekár po diagnóze odhalí úplnú dysfunkciu zvierača žalúdka, v tomto prípade sa zistí priama potreba chirurgického zákroku. Týmto chirurgickým zásahom sa rozumie laparoskopická korekcia gastroduodenálneho refluxu..

  Lieky na zvýšenie prietoku žlče

  Cholagogue môže zmierniť príznaky a odstrániť nadmerné množstvo žlče z tela. Táto skupina liekov pomáha uvoľňovať svalové tkanivo žlčovodov, zmierňuje kŕče, zmierňuje bolesti. Po niekoľkých dňoch užívania lieku sa zlepšujú tráviace procesy pacienta, začína pociťovať chuť na jedlo.

  Tabuľka č. 3. Priebeh liečby na zlepšenie žlčovodu.

  LiekSpôsob prijatia
  Vo večerných hodinách musíte rozpustiť 20 gramov práškovej látky v pol pohári horúcej vody. Ráno by ste mali vypiť pripravený liek na lačný žalúdok a ležať v posteli na pravej strane najmenej 1,5 hodiny, na vrch položiť vyhrievaciu podložku. Pozitívny výsledok možno považovať na začiatku nutkania na záchod.
  Jeden z najčastejšie používaných liekov. Uprednostňuje zvýšenie odtoku žlče, čistí žlučovody. Vezmite si liek, začnite 1 tabletou trikrát denne. Počas prvých 7 dní musíte zvýšiť dennú dávku o 1 tabletu každý deň. A od 8. dňa prijatia sa denná dávka znižuje každý deň o 1 tabletu. Liečba trvá 2 týždne.
  Mnoho liekov, ktoré zvyšujú tok žlče, pôsobia nielen v jednom smere, ale sú tiež schopné opraviť poškodené pečeňové bunky. Tie obsahujú:
  • nevyhnutné;
  • Oatsol;
  • Hepatrin.
  Vo večerných hodinách je potrebné otvoriť fľašu minerálnej vody a nechať ju unikať plyny. Ráno na lačný žalúdok vypite 1 pohár vody na 2 - 3 súpravy. Prestávka medzi sadami je 20 minút. Voda sa pije v malých dúškoch. Počas užívania „vody“ musíte ležať na pravej strane a použiť vyhrievaciu podložku, ako je to v prípade Magnesie..

  Ako ošetrenie sa používa:

  • Essentuki č. 17, č. 4;
  • Smirnovskaya;
  • Arzni;
  • Borjomi.

  Na odstránenie sekrécie pečene z tela lekár predpisuje choleretické lieky. Môžu mať chemické a rastlinné zloženie.

  Tabuľka č. 4. Prehľad choleretických liekov chemického zloženia.

  Názov liečivaĎalšie komponentyakt
  • suchá žlč;
  • Aktívne uhlie;
  • žihľavy;
  • cesnak.
  Posilňuje tón žlčových ciest, zvyšuje produkciu tráviacich enzýmov. Liek tiež zmierňuje príznak črevnej fermentácie a potláča proces rozpadu v čreve.
  kukuričný škrob.Znižuje koncentráciu cholesterolu v zložení žlče, podporuje výstup žlče z močového mechúra.
  • kurkuma;
  • pepermintový olej;
  • eukalyptový olej.
  Slúži ako dráždidlo pre pečeňové bunky, ktoré je potrebné stimulovať tvorbu žlče. Má silný choleretický účinok.
  suchá žlč.Zvyšuje vylučovanie žlče z pečene. Stimuluje činnosť tráviaceho traktu.
  kukuričný škrob.Cholagogue môže dokonca čiastočne rozpustiť kamene v potrubí a žlčovom vaku. Pomáha odstraňovať cholesterol z pečene a čriev. Je predpísaný na reflux žlče do žalúdka..
  granulovaný kukuričný škrob.Znižuje tvorbu cholesterolu. Podporuje rozpúšťanie kameňov, zvyšuje odtok žlče.

  Existujú tiež rastlinné choleretické lieky. to:

  1. Datiscan. Navrhnuté na základe údajov o konope.
  2. Phytohepatol. Zloženie liečiva zahrnuje také rastliny: hľuzy, nechtíka, harmančeka a mäty.
  3. Berberis +. Týka sa homeopatických liekov vyvinutých na základe berberis.
  4. Travohol. Zloženie lieku - mráz, mäta, nesmrteľka, vták čerešňa, šípka, rybíz.
  5. Holagol. Navrhnuté na báze mäty piepornej, eukalyptu a kurkumy..
  6. Solar. Základom tejto drogy je dlhá kurkuma.
  7. Urolesan. Jedným z bežných choleretických liekov vytvorených na základe chmeľových šištičiek, divokých mrkvových plodov, jedľového oleja, mäty a oregana..

  Ak po liekovej terapii pacient nepociťuje úľavu, je predpísaná nová diagnóza a ak je to uvedené, je zistená potreba chirurgického zákroku..

  chirurgia

  Operácie môžu byť priradené za prítomnosti určitých indikácií. to:

  • šírenie cýst prekrývajúcich žlčovody;
  • odvodnenie potrubí zvonka;
  • tvorba anastomóz;
  • odstránenie žlčníka, otvorenie.

  Upozorňujeme, že operácie sa vykonávajú po počiatočnej diagnóze, v prípadoch, keď dôjde k zúženiu žlčových ciest, k tvorbe kameňov v nich..

  V závislosti od príčin patológie je predpísaný vhodný chirurgický zákrok:

  1. Endoskopická litografia.
  2. Ductomy.
  3. Odstránenie cystických formácií a nádorov.
  4. cholecystektómii.
  5. Choledochostomy.
  6. Zavádzanie stentov do žlčovodov.

  Po operácii je pacient povinný podstúpiť rehabilitačný kurz, ktorý zahŕňa:

  • rehabilitácia;
  • fyzioterapeutické cvičenia;
  • masáže;
  • prijímanie podporných a regeneračných procesov tvorby žlče a vylučovania žlče;
  • strava č. 5.

  diéta

  Nevyhnutnou úlohou pri liečbe refluxu je správna výživa. U pacientov, ktorí majú problémy s výrobou a vylučovaním žlčového lieku, sa vyvinula strava číslo 5. Nie je žiadnym tajomstvom, že zlá výživa sa stáva hlavným provokantom vo vývoji refluxu..

  Na začiatku vzniku problému je strava schopná človeka zbaviť nepríjemných symptómov a obnoviť celý tráviaci systém. Nezabudnite však, že ak už existujú predpoklady, správna strava by sa v budúcnosti mala stať základom ľudského života..

  Tip. Lekári odporúčajú, aby pacienti, ktorí majú poruchy s odtokom žlče, do svojej stravy zaviedli dostatok nápojov. Pozitívny účinok prináša nielen čistená voda, ale aj čaj alebo odvar na báze šípiek, kukuričných stigiem a čakanky..

  Vynikajúci výsledok pri odstraňovaní žlče z tela pomáha dosiahnuť niektoré výrobky s choleretickým účinkom. Zároveň nezabudnite na zoznam výrobkov, ktoré sa v tomto prípade kategoricky neodporúčajú.

  Výrobky s choleretickým účinkom

  Každý výrobok takým spôsobom ovplyvňuje fungovanie žlčníka. Niektoré sa stávajú hlavnou príčinou kŕčov žlčových ciest a nadmerného hromadenia sekrécie pečene a iné naopak stimulujú žlčníka, aby vylučoval žlč..

  V boji proti patológii sú najúčinnejšie tieto produkty:

  1. Rastlinné oleje. Sú to: kukurica, arašid, avokádový olej, slnečnica a oliva. Zároveň je potrebné pamätať na to, že olej je užitočný iba vo svojej prírodnej podobe bez akéhokoľvek tepelného spracovania. Vyprážanie oleja je prísne zakázané jedlo.
  2. Rastlinné vývary a čerstvá zelenina. Zabráňte nadmernému hromadeniu žlče v žlčníku, stimulovajte jeho uvoľňovanie do dvanástnika.
  3. Bran. Zvýšte tón žlučovodu. Pomáhajú normalizovať stolicu, uprednostňujú odstraňovanie škodlivých a toxických látok z tela..
  4. Ovocie. Majú pozitívny vplyv na tón žlčníka. Medzi takéto ovocie patria: melón, banány, citróny, pomaranče, hruška, mandarínky, melón, sušené slivky, figy, sušené marhule, jablko.
  5. Kurkuma. Nevyhnutný produkt v boji proti problému žlčových ciest. Je hlavnou zložkou mnohých choleretík.
  6. Priaznivý účinok sa dosiahne konzumáciou kapusty, repy, paradajok, čiernej reďkovky a šťavy z brusníc.
  7. Čakanka pomáha vyrovnať sa s preťažením žlče v žlčníku.
  8. Zeleň ako kôpor, špenát a zeler stimulujú tón močového mechúra a žlčovodov..

  Pozor. Pozitívny účinok sa dosiahne použitím zeleninových štiav, ak boli konzumované do 15 minút po ich príprave.

  Za zmienku tiež stojí prospešné vlastnosti medu. Ak používate Mayový med (forbs), môžete zvýšiť stimuláciu odobratia žlče z močového mechúra, pečene alebo žalúdka. Je však potrebné poznamenať, že med je kontraindikovaný pri žlčníkových chorobách, pretože pod jeho vplyvom je aktivovaný pohyb zubného kameňa.

  Okrem zdravých výrobkov môžu bylinné infúzie účinne pomáhať pacientom. Budeme o nich hovoriť v samostatnej časti venovanej liečbe tradičnej medicíny.

  Zakázané jedlo

  Takéto výrobky sú kategoricky kontraindikované pri refluxe a stagnácii žlče:

  • živočíšne tuky;
  • koncentrované vývary na báze húb, rýb a mäsa;
  • Nápoje obsahujúce alkohol;
  • Sýtené nápoje;
  • akékoľvek vyprážané potraviny;
  • údené výrobky;
  • sladkosti;
  • zelenina a ovocie vo veľkých množstvách obsahujúce kyseliny;
  • káva a silný čaj;
  • strukoviny: fazuľa, hrach, cícer;
  • ocot;
  • kuracie vajcia;
  • reďkev.

  Ak pacient ignoruje odporúčania a konzumuje uvedené potraviny, čelí:

  • zlý zdravotný stav a celkový stav;
  • výskyt bolesti v pravej hypochondrii;
  • kŕče žlčníka a kanáliky;
  • aktívny pohyb kameňov.

  Odporúčania výživy

  Pacienti s diagnózou refluxu, cholecystitídy, pankreatitídy, cholelitiázy a cholestázy by mali prísne dodržiavať špeciálne vyvinutú stravu č. 5 a riadiť sa všetkými odporúčaniami ošetrujúceho lekára. Iba v tomto prípade je možné uspieť v liečbe a vyhnúť sa chirurgickému zákroku.

  Tu je niekoľko dôležitých výživových pokynov:

  • berte jedlo v malých porciách najmenej 4-5 krát denne;
  • znížiť príjem cukru, soli, tuku;
  • riad musí byť teplý;
  • po jedle by ste nemali piť vodu;
  • posledné jedlo by malo byť 3 hodiny pred spaním.

  Liečba tradičnou medicínou

  Hlavnou zložkou liečby tradičnou medicínou je použitie odvarov a infúzií rastlín s choleretickým účinkom. Zodpovedajúce bylinky sa dajú kúpiť v lekárňach alebo sa môžu zbierať samostatne..

  Zoznam rastlín s choleretickými vlastnosťami:

  • rebríček;
  • semená koriandra;
  • harmanček;
  • Slamienka;
  • nechtík (nechtík);
  • vratič;
  • hloh;
  • Ľubovník bodkovaný
  • čakanka;
  • rasce;
  • mäta;
  • Šípka;
  • Ľubovník bodkovaný
  • skorocel;
  • tymian;
  • komín;
  • kukuričné ​​hodváb.

  Príprava infúzneho receptu je pomerne jednoduchá:

  • 1 polievková lyžica suchého zberu sa naleje do 1 pohára vriacej vody, potom sa kladie na miernu teplotu a varí sa 10 minút. Ďalej je liek podávaný infúziou, filtrovaný a užívaný podľa odporúčaného predpisu. Liek sa spravidla užíva 100 - 2-3 krát denne.

  Dôležité. Pred použitím akýchkoľvek choleretík je potrebné poradiť sa so svojím lekárom.

  Tabuľka č. 5. Recepty tradičnej medicíny, ktoré odstraňujú z tela žlč.

  prísadyvarenieprihláška
  • Šípka;
  • Foxhunter;
  • kukuričné ​​hodváb;
  • daisy;
  • breza;
  • fenikel;
  • osika kôra.

  Vyžaduje 3 polievkové lyžice každej rastliny.

  Zmiešajte a rozdrvte všetky ingrediencie v mlynčeku na kávu. Pripravená suchá zmes sa naleje do 1 litra vriacej vody. Trvajte na 10-12 hodinách.Užívajte 100 ml zakaždým pred jedlom, najmenej však štyrikrát denne.
  ovos.Ovos by sa mal 24 hodín namočiť do teplej vody. Po varení nechajte vylúhovať ďalších 8 hodín. kmeň.Pred jedlom užite liek vo vnútri 200 ml. Denná dávka - 3 prístupy.
  • olivový olej;
  • citrónová šťava.

  Bude potrebných 100 ml týchto výrobkov..

  Nevyžaduje sa varenie.Užívajte 1 polievkovú lyžicu olivového oleja a 1 polievkovú lyžicu šťavy každých 30 minút. Celé množstvo potravín spotrebovaných počas dňa.
  • mäta;
  • bodliak z mlieka;
  • Oman;
  • púpava;
  • fenikel;
  • Šípka;
  • kukuričné ​​tobolky;
  • harmanček;
  • Slamienka;
  • lastovičník;
  • žihľavy;
  • rebríček.
  Rozdrvte suché rastliny a rozmiešajte v rovnakých pomeroch. Ďalej je potrebné naplniť 1 polievkovú lyžicu zbierky 1 šálkou vriacej vody. Trvajte na tom, 20 minút.Užívajte 1 šálku lieku zakaždým 30 minút pred jedlom.
  reďkovková šťava.Čierna reďkovka by sa mala skrútiť v mlynčeku na mäso a šťavu vytlačiť.Vezmite 1 polievkovú lyžicu 1 hodinu po jedle.
  • čakanka;
  • dráč.
  Rozdrvte suché rastliny a rozmiešajte v rovnakých pomeroch. Na 1 liter vriacej vody sú potrebné 2 polievkové lyžice suchej zmesi. Trvajte na tom 2-3 hodiny.Pred jedlom užite ¼ šálky lieku.
  zemiaková šťava.Nastrúhané ovocie nastrúhajte a získajte šťavu.Užívajte 1 polievkovú lyžicu každé ráno na lačný žalúdok. Priebeh liečby - 3 týždne.

  Vytiahnutie žlče z tela umožní čistenie tela. Na tento účel sa používa trubica so sorbentom. Hadička znamená preplachovanie žlčníka a žlčovodov. Sorbent je farmaceutický liek, ktorý patrí do skupiny antispasmodík, je doplnkom stravy, má choleretický a relaxačný účinok..

  Ak chcete vyčistiť, musíte vykonať nasledujúce kroky:

  • rozdrvený sorbent (3 polievkové lyžice lyžice) rozpustený v minerálnej vode bez plynov (1,5 litra);
  • vypite aspoň 1 liter prostriedkov;
  • ležia na pravej strane po dobu 2 až 3 hodín, zatiaľ čo vyhrievacia podložka sa aplikuje na oblasť pravej hypochondrium.

  Tento nástroj je schopný aktivovať pohyb zubného kameňa, preto by sa mal používať s mimoriadnou opatrnosťou po predchádzajúcom získaní odborného poradenstva.

  Pri dodržaní všetkých odporúčaní lekárov, správnej výživy a zdravého životného štýlu sa riziko stagnácie žlče zníži desaťnásobne. A aby sa zabránilo rozvoju komplikácií umožní pravidelné preventívne vyšetrenie.

  Vo videu v tomto článku odborníci dávajú pacientom odporúčania týkajúce sa odstránenia žlče z tela: